slajd_mini
 1. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia, reguluje zasady rejestracji chętnych uczestników na Marsz, oraz losowanie „szczęśliwej 76” uczestników Marszu i stanowi rozwinięcie Regulaminu Marszu Śledzia punkt 8.
 2. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia został wprowadzony w 2015 roku a roku 2019 został zmodyfikowany do aktualnej formy. Zmiany są spowodowane wolą zwiększenia szans na udział w marszu osób faktycznie zainteresowanych udziałem w tej imprezie i zostały wprowadzone na podstawie doświadczeń własnych organizatora, licznie zgłaszanych postulatów, przeprowadzonej ankiecie elektronicznej oraz stosowanych rozwiązań na innych imprezach krajowych i zagranicznych.
  W ostatnich latach powtarzała się i narastała sytuacja w której liczba osób zapisany elektronicznie wielokrotnie przewyższała ilość miejsc w marszu, w dodatku osoby wylosowane do „szczęśliwej 76” uczestników w pierwszym losowaniu większości przypadków nie wywiązywały się z określonych obowiązków uczestnika marszu, przez co losowania trzeba było powtarzać, a cierpiały na tym osoby faktycznie zainteresowane udziałem w Marszu. Z punktu widzenia organizatora,  nowe zasady zapisów mają ograniczyć zjawisko „ślepych” zgłoszeń, co zwiększy szanse na wylosowanie do „szczęśliwej 76- ki” naprawdę zainteresowanych udziałem w marszu. W ramach ewaluacji zapisów z roku 2015, gdzie udało się uzyskać założone powyżej cele w roku bieżącym zdecydowaliśmy się na powiazanie wejścia do losowania ze wstępną i bezzwrotną opłatą rekrutacyjną.
 3. Zapisy na Marsz Śledzia – edycja lato 2019 odbywają się w dwóch etapach. Pierwszy z nich to Rejestracja elektroniczna chętnych uczestników, druga to losowanie i zakwalifikowanie do udziału w marszu w 4 kategoriach.
  • Rejestracja elektroniczna. Rejestracja odbywa się od kwietnia do końca maja każdego roku, za pośrednictwem wybranej do tego celu firmy specjalizującej się w zapisach elektronicznych na wydarzenia sportowe (link w zakładce ZAPISY na stronie www.marszsledzia.pl) i uiszczeniu bezzwrotnej OPŁATY REKRUTACYJNEJ w wysokości 15 zł/os.
  • Rejestracja ochotników zainteresowanych udziałem w marszu prowadzona jest wyłącznie w sposób elektroniczny. Pojedyncza osoba może zapisać się i wnieść opłatę rekrutacyjną tylko jeden raz.
  • Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu podając: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy,
  • Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej nie gwarantuje udziału w Marszu Śledzia.
  • Rejestrują się w Pierwszym etapie zapisów należy wskazać kategorię uczestnictwa:
   • Nowicjusz (osoba który chce maszerować po raz pierwszy),
   • Weteran (osoba która już maszerowała w Marszu Śledzia i posiada odznakę marszu),
   • Ratownik ( osoba która posiada uprawnienia Ratownika Wodnego)
   • Extreme (osoby które chcą pokonać w pław odcinek głębinki, na którym reszta uczestników przeciągana jest na linach za łodziami ok 1200 m).
 4. Losowanie uczestników XIX Marszu Śledzia będzie dokonywane wyłącznie z pośród osób, które dokonają rejestracji elektronicznej w wyznaczonym terminie oraz wniosą opłatę rekrutacyjną Drugi etap zapisów – losowanie uczestników odbędzie się w czerwcu, po zakończeniu rejestracji elektronicznej - tylko z puli osób zarejestrowanych!
  • Losowanie uczestników Marszu Śledzia odbywa się tylko z pośród osób które dokonały poprawnego zapisu podczas rejestracji elektronicznej,
  • Osoby wylosowane otrzymają informację na podany podczas rejestracji e-mail, który będzie zawierał: formularz startowy oraz nr konta do dokonania wpłaty wpisowego
  • Wpisowe wpłacają w określonym terminie tylko wylosowani i potwierdzeni uczestnicy Marszu Śledzia na nr konta podanego w indywidualnym komunikacie mailowym,
  • W przypadku stwierdzenia wolnych miejsc losowanie może być powtórzone,
  • Wpisowe (opłata startowa) na Marsz Śledzia w roku 2019 pozostaje bez zmian i wynosi dla wylosowanego uczestnika 180 PLN
 5. Bez zmian pozostaje zasada 10 miejsc „Last Minute” czyli 10 miejsc w marszu dla osób które pierwsze zgłoszą się w bierze Marszu Śledzia w dniu marszu. Opłata dla tych miejsc wynosi 200 zł/os. Miejsca te nie są objęte elektroniczną rejestracją i dostępne są dla każdego kto spełnia ogólne wymagania Regulaminu Marszu Śledzia.