slajd_mini
 1. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia, reguluje zasady rejestracji chętnych uczestników na Marsz, oraz kwalifikowania „najlepszej 86” uczestników Marszu i stanowi rozwinięcie Regulaminu Marszu Śledzia punkt 8.
 2. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia został wprowadzony w 2015 roku a w roku 2020 został zmodyfikowany do aktualnej formy. Zmiany są spowodowane wolą zwiększenia szans na udział w marszu osób faktycznie zainteresowanych udziałem w tej imprezie oraz posiadających warunki fizyczne pozwalające na jego ukończenie i zostały wprowadzone na podstawie dotychczasowych doświadczeń organizatora, licznie zgłaszanych postulatów, przeprowadzonej ankiecie elektronicznej oraz stosowanych rozwiązań na innych imprezach krajowych i zagranicznych.
  W ostatnich latach powtarzała się i narastała sytuacja w której liczba osób zapisany elektronicznie wielokrotnie przewyższała ilość miejsc dostępnych w marszu, w dodatku osoby deklarujące umiejętności pływackie oraz sprawność fizyczną na odpowiednim poziomie faktycznie nie są w stanie sprostać trudom trasy przez co z roku na rok wzrasta liczba interwencji ratowniczych. Chcą zapewnić bezpieczeństwo naszego morskiego marszu oraz wyeliminować przypadkowość uczestników od roku 2020 decydującym czynnikiem będzie uzyskany wynik w wirtualnych zawodach wg określonych poniżej zasad niniejszego regulaminu.
 3. Zapisy na Marsz Śledzia – edycja lato 2020 odbywać się będzie za pomocą zapisów elektronicznych i udziału w wirtualnym Marszu Śledzia. Osoby które wezmą udział w zawodach wirtualnych będą równocześnie rywalizować o zakwalifikowanie do udziału w marszu w 4 kategoriach wg ustalonych parytetów (Nowicjusz, Weteran, Ratownik, Extreme).
 4. Zapisy realizowane będą przez podmiot zewnętrzny specjalizujący się w obsłudze zawodów sportowych ICC-TIME w lipcu 2020 r., wg następującego układu:
  • Rejestracja elektroniczna do udziału w Wirtualnym Marszu Śledzia z okazji jubileuszu XX edycji marszu.
  • Rejestracja uczestników zainteresowanych udziałem w wirtualnym jak i realnym XX Marszu prowadzona jest wyłącznie w sposób elektroniczny. Pojedyncza osoba może zapisać się i wziąć udział w rywalizacji tylko jeden raz.
  • Zapisy realizowane są wg zasad określonych przez ICC-TIME
  • Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu podając: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy,
  • Osoba poprawnie dokonująca rejestracji oraz opłaty zawodów wirtualnych otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link do dedykowanej grupy z zawodami na ENDOMONDO (wersja darmowa)
  • Rejestracja i udział w zawodach wirtualnych nie gwarantuje udziału w XX Marszu Śledzia zaplanowanym na 22.08.2020 r.
  • Każda osoba biorąca udział w zawodach wirtualnych otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę z okazji jubileuszu XX edycji Marszu Śledzia
  • Każda osoba biorąca udział w zawodach wirtualnych może zostać zakwalifikowana do udziału realnym XX Marszu Śledzia pod warunkiem zajęcia odpowiednio wysokiego miejsca w kwalifikacji finałowej w jednej z podanych 4 kategorii
   • Nowicjusz (osoba który chce maszerować po raz pierwszy) – pierwszych 47 miejsc
   • Weteran (osoba która już maszerowała i posiada odznakę marszu) – pierwszych 25 miejsc
   • Ratownik ( osoba z uprawnieniami Ratownika Wodnego) – pierwszych 10 miejsc
   • Extreme (osoby które chcą pokonać w pław odcinek głębinki, na którym reszta uczestników przeciągana jest na linach za łodziami ok 1200 m) – pierwsze 4 miejsca
 5. Obowiązujące zasady w zawodach wirtualnych.
  • Każdy uczestnik zawodów wirtualnych musi zalogować się do dedykowanych zwodów w aplikacji ENDOMONDO zgodnie z otrzymanym w rejestracji e-mailem
  • Należy rzetelnie rejestrować swoją sportową aktywność i osiągane dystanse w terminie trwania zawodów wirtualnych we wszystkich 3 konkurencjach: bieg, nordic walking, pływanie
  • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w realnym XX Marszu Śledzia będzie wynikiem przeliczenia osiągniętych dystansów w każdej z ww. kategorii wg następującego wzoru:
   bieg i nordic walkin – 1 pełny pokonany km = 1 punk
   pływanie – 1 pełny pokonany km = 2 punkty
  • W poszczególnych kategoriach obowiązują minimalne dystanse, które należy pokonać w okresie trwania zawodów wirtualnych, odpowiednio:
   bieg – min. 20 km, nordic walking – min. 30 km, pływanie – min. 5 km
  • Osoby które ukończą zawody wirtualne na miejscu kwalifikującym do udziału w marszu realnym otrzymają powiadomienie o tym fakcie drogą email
 6. Wpisowe (opłata startowa) na Wirtualny Marsz Śledzia wynosi 55 zł i obejmuje udział w zawodach wraz z pakietem medalu i koszulki z jubileuszowym logo XX edycji Marszu Śledzia. Opłata startowa dla osób kwalifikujących się do udziału w realnym XX Marszu Śledzia wynosi 200 PLN płatne po zakwalifikowaniu się i zakończeniu rywalizacji wirtualnej.
 7. UWAGA w dniu realnego XX Marszu Śledzia dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników oraz miejsc „Last Minute” odbędzie się fizyczna weryfikacja sprawności fizycznej polegająca na samodzielnym wejściu z wody na burtę łodzi ratowniczej typu RIB. Oblanie tego testu będzie skutkować wykreśleniem z listy startowej, a wniesiona przez uczestnika opłata startowa nie będzie podlegać zwrotowi.
 8. Bez zmian pozostaje zasada 10 miejsc „Last Minute” czyli 10 miejsc w marszu dla osób które pierwsze zgłoszą się w bierze Marszu Śledzia w dniu marszu. Opłata dla tych miejsc wynosi 250 zł/os. Miejsca te nie są objęte elektroniczną rejestracją i dostępne są dla każdego kto spełnia ogólne wymagania Regulaminu Marszu Śledzia.