slajd_mini

Zostały rozesłane na podane w zapisach adresy e-mail informacje o wylosowaniu lub nie w ramach drugiego losowania. Teraz zostały już tylko 2 opcje: Aukcja Charytatywna 2 miejsc w sierpniu oraz 10 miejsc Last Minute w dniu imprezy na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Miejsca osób z II losowania które się nie wywiążą w terminie z nadesłania karty startowej przechodzą na rzecz miejsc Lat Minute. Będzie jeszcze "Wieczór z Marszem Śledzia" w piątek poprzedzający marsz w Kuźnicy - informacje na FB!